• خوشنویس و فعال فرهنگی، دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی خط شکسته نستعلیق
  • بیش از دو دهه سابقه فعالیت های فرهنگی و هنری و مدیریت مراکز فرهنگی
  • شرکت در نمایشگاه های مختلف هنری در سطح شهرستان، استان، کشوری و بین المللی
  • برگزار کننده نمایشگاه های هنر، همایش ها و مراسمات مختلف فرهنگی
  • برگزار کننده نمایشگاه های هنر، همایش